حمام خان سنندج

حمام خان سنندج

سنندج، ضلع شمالی بازار سرپوشیده سنندج

حمام خان سنندج حمام خان در ضلع شمالی بازار سرپوشیده سنندج در مجاورت مسجدی به نام داروغه قرار دارد. این حمام از گذشته تاکنون با توجه به موقعیت خاص آن با بازار ارتباط نزدیک داشته است. راه‌های دسترسی بهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید