تپه باستانی آناهیتا

تپه باستانی آناهیتا

سرعین، قسمت غربی شهر

تپه باستانی آناهیتا است که طی سالیان از آن به اسامی آناهیتا، سارقین و زرتشت یاد شده به شماره 1976 به ثبت آثار ملی رسیده است این تپه در قسمت غربی شهر سرعین قرار دارد که از کاوش هایبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

2 بیشتر بخوانید