جمعه مسجد

جمعه مسجد

اردبیل، شمال شرقی شهر اردبیل

مسجد جمعه اردبیل درشمال شرقي شهر بين محله هاي پيرشمس الدين و عبدالله شاه برروي تپه مرتفعي واقع گرديده و يکي از قديمي ترين مساجد شمال غربي ايران است جمعه مسجد آخرین بار در دوران ایلخانی مورد مرمت قراربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید