مقبره الشعرا تبریز، آرامگاه شعرای تبریز

مقبره الشعرا تبریز، آرامگاه شعرای تبریز

تبریز، خیابان ثقه الاسلام

مقبره الشعرای تبریز در خیابان ثقه الاسلام و در ضلع شمالی بقعه سید حمزه واقع است. بنای یابود زیبایی با تأسیسات توریستی به نام مقبر الشعرا در این محل ایجاد گردیده که آرامگاه یکی از بزرگترین شاعران معاصر کشورمانبیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

3 بیشتر بخوانید