ریشهر بوشهر

ریشهر بوشهر

بوشهر، 8 کیلومتری جنوب شهر بوشهر

ریشهر در 8 کیلومتری جنوب شهر بوشهر واقع شده است. قدمت آثار کشف شده آن به هزاره سوم تا هزاره اول بیش از میلاد می رسد. آمار مکشوف در سال های 1872 تا 1877 میلادی و نتایج اکتشافات باستانبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید