بیمارستان نمازی شیراز

بیمارستان نمازی، بیمارستانی است دولتی در شهر شیراز واقع در استان فارس.

محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت. این بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اداره می‌شود و نوع فعالیت آن آموزشی درمانی می‌باشد.

 

رشته های تخصصی موجود در بیمارستان نمازی

 ارتوپدی

Orthopedy

بیهوشی

Anesthesiology

پاتولوژی

Pathology

پزشکی هسته ای

Nuclear medicine

جراحی عمومی

General surgery

جراحی کلیه و مجاری ادراری

Urology

جراحی مغزواعصاب

Neurosurgery

رادیوتراپی و آنکولوژی

Radiotherapy & Oncology

رادیولوژی

Radiology

زنان

Gynecology

طب فیزیکی و توانبخشی

Physical medicine & rehabilitation

طب کودکان

Pediatric medicine

عفونی

Infectious

قلب و عروق

Cardiology

مغز و  اعصاب

Neurology

طب داخلی 

       Internal medicine

طب اورژانس 

        Emergency medicine

 

 

رشته های فوق تخصصی موجود در بیمارستان نمازی

ایمنولوژی و آلرژی کودکان

Pediatric immunology and allergy

پیوند اعضاء

Solid organ transplantation

جراحی پلاستیک و ترمیمی

Plastic surgery

جراحی توراکس

Thorasic surgery

جراحی عروق

Vascular surgery

جراحی قلب

Cardiac surgery

جراحی کودکان

Pediatric surgery

داخلی خون و سرطان

Hematology & Oncology

داخلی غدد

Endocrinologist

داخلی کلیه

Nephrology

داخلی گوارش و کبد

Gastroenterology

عفونی کودکان

Pediatric infection

غددکودکان

Pediatric endocrinology

قلب کودکان

Pediatric cardiology

قلب و عروق

Cardiology

کلیه کودکان

Pediatric nephrology

گوارش و کبد کودکان

Pediatric gastroenterology

مغز و اعصاب کودکان

Pediatric neurology

نوزادان

Neonatology

 

 

 

 

پیشنهاد ویژه

آدرس بیمارستان نمازی : شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، بیمارستان نمازی
تلفن تماس : 0711-6474332 الی 61
نمابر: 6474326
کد پستی: 71937-11351

 

توضیح: در شیراز درمانگاهی نیز به همین نام وجود دارد. لذا درمانگاه نمازی کاملا از بیمارستان نمازی جدا می باشد.