نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان

در فاصله دو کیلومتری نقش برجسته تنگاب و در همان سمت کوه ، نقشی بر کوه حکاکی شده است که به نقش برجسته جنگ تن به تن و یا دف و چنگ مشهورست و از سده سوم میلادی به یادگار مانده است.

نقش پیروزی که اولین و بزرگ‌ترین نقش‌برجستهٔ ایران است، یکی از نقش‌برجسته‌های مربوط به دورهٔ ساسانیان می‌باشد که در آن پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم حجاری گردیده‌است. این اثر در شهرستان فیروزآباد و پیرامون رودخانهٔ فیروزآباد و برفراز صخره‌ای قرار گرفته‌است.

این نقش برجسته که بزرگترین و از نظر تاریخی مهم ترین نقش برجسته دوره ساسانی است در ساحل غربی رودخانه ای کوهستانی به نام تنگاب، تقریباَ در ارتفاع بالایی از دامنه صخره در 3 کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز، قرار دارد.

در نقش برجسته پیروزی، تصاویری از نبرد تن به تن اردشیر بابکان با اردوان پنجم که اردشیر با نیزه بلند، آخرین پادشاه اشکانی را به زیر افکنده و پیکار شاهپوریکم،جانشین اردشیر،با دربندان وزیر بزرگ اردوان را نشان می دهد.

این درحالی است که در صحنه سوم از این نگاره هم یکی از سرداران اردشیر(نگاره ششم از سمت راست) با یک دست،گردن حریف را در چنگ می فشارد و با دست دیگر کمر همتای خود را گرفته و تلاش دارد که او را از زمین بلند کرده و بر زمین بکوبد…که نمونه یی از این نگاره  در نقش رستم حجاری شده است.

اولین پادشاهان ساسانی برای بزرگداشت رویدادهای مهمی مثل دیهیم بخشی یا پیروزی اساسی بر دشمن، نقش برجسته های بزرگی روی صخره ایجاد می کردند. این پیکره ها معمولاً به اندازه طبیعی و گاهی بزرگتر بود و معمولاً در کنار شهر مورد علاقه پادشاه یا نزدیک آب، رودخانه، چشمه یا استخر ایجاد می شد.

این نقش برجسته ها نشانه جالبی از تغییر سبکها و شیوه ها و بازتابی از اشتغالات ذهنی پادشاهان است. این نقش برجسته ها علاوه بر اهمیت تاریخی، اطلاعاتی راجع به لباس، جواهرات، شیوه های آرایش مو، و آنها که نمایانگر صحنه های مبارزه اند اطلاعاتی درباره زره و جنگ افزارها در اختیار می گذارند.

 

پیشنهاد ویژه

نقش برجسته پیروزی فیروزآباد در فاصله حدود دو کیلومتری نقش تنگاب یاهمان نقش تاجگذاری اردشیرو همچنین قلعه دختر قرار دارد، لذا علاقمندان میتوانند مجموعه یاد شده را با هم بازدید نمایند.