خانه تقوی های گرگانخانه تقوی های گرگان از بناهای دوره قاجار است که در مساحتی بیش از ۲۰۰۰ متر مربع ساخته شده و ساخت آن منسوب به حاج میرزا محمدتقی تقوی (تقی اف) می باشد.

این مجموعه ی تاریخی شامل بیش از ده حیاط اصلی و فرعی بوده که تا کنون ۵ حیاط اصلی آن توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و بازسازی شده است.

ساختمان های داخل خانه تقوی ها اغلب دو طبقه هستند و مصالح به کار رفته در این ساختمان ها، کچ، خاک، آهک، آجر ،خشت خام و چوب می باشد. چوب های به کار رفته در ستون ها اغلب چوب درخت سرخدار و چوب های به کار رفته در درها اغلب چوب درخت ازدار می باشند.

در داخل حیاط ها ایوان هایی طراحی شده که به آن ها مهتابی می گویند. این ایوان ها از تابش مستقیم نور خورشید در امان بوده و محل خوبی برای نگهداری برخی آذوقه ها بودند.

در داخل یکی از حیاط های بیرونی، جلوی نمای ورودی ساختمان در طبقه ی بالا، کنسولی طراحی شده که به بنا زیبایی و ابهت خاصی بخشیده است که اصطلاحاً به این گونه بناها کلاه فرنگی گفته می شود. این ساختمان محل تجمع تجار و سیاستمداران بزرگ منطقه بوده و حتی در چند دوره هم دفتر انتخابات نمایندگان تجار بوده است.

داخل هر حیاط خانه تقوی ها یک حوض طراحی شده که دسترسی ساکنین آن حیاط را به آب آسان می کرده، آب حوض ها هم توسط جوی های روبازی که از خارج بنا آب را به داخل هدایت می کردند تامین می شده است.

برخی قسمت های بنا هم با نقوش اسلیمی ، اشعارفارسی به خط نستعلیق و آیات قرآن به خط نسخ تزیین شده اند.

پیشنهاد ویژه

محل دقیق خانه تقوی ها در گوگل مپ یافت نشد.