مسجد جامع گرگان واقع در بافت قديم اين شهر يكي از آثار و بناهاي تاريخي و مذهبي است كه در سده‌هاي پنجم و ششم يعني اواسط دوره سلجوقي ساخته شده‌است. اين مسجد داراي يك حياط مركزي به فرم چهار ايواني و چهار شبستان است كه از تزيينات معماري خاص آن دوره نيز بهره مي‌برد.

تزيينات معماري كه در ساخت مسجد جامع گرگان بكار برده شده تركيبي از آجر و كاشي، كاشي هفت رنگ و مناره آجري با خطوط كوفي مربوط به دوره سلجوقي است. مساحت مسجد جامع گرگان كه در بازار «نعلبندان» (یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران) شهر گرگان واقع شده، حدود يك هزار و‪۶۰۰ مترمربع است.

این مسجد در کنار بازار اصلی نعلبندان این شهر قرار دارد، دارای مناره‌های کروی است که روی آن کتیبه‌ای به خط کوفی قرار دارد و در زمینی به مساحت 1606 متر مربع واقع شده است.

حیاط مسجد به شکل چهار ایوانی با وسعت 1000 متر مربع می باشد. در ایوان غربی مسجد ،سنگ فرمانهایی منصوب است که تعدادی از آنها  فرامین حکام و پادشاهان زمان در ارتباط  با شهر استر آباد است. قدیمی ترین آنها متعلق به جهانشاه آق قویونلو  سال 826 ه. ق و آخرین تاریخ فرمان 1219 ه. ق است. یکی دیگر از این کتیبه ها ی سنگی متعلق به دوران ابوالمظفر جهان شاه می باشد و بر سنگ دیگر القاب حاکم آن زمان ابو الغازی القاهر بهادر  بسال 962 ه. ق .نقر شده است.

منبر قدیمی و تاریخی و از جنس چوب و از نوع قالب و گره می باشد – و تزئین آن به صورت منبت کاری با نقوش گل و بوته است. و بر بدنه سمت چپ این منبر  چوبی در 12 قالب 8 ضلعی نام دوازده امام و علاوه بر آن نقوش اسلیمی حک کرده اند . منبر مذکور دارای هشت پلکان است. منبر قدیمی و تاریخی  در ایوان غربی نگهداری می شود. بدنه سمت چوب بعلت مجاورت با دیوار و در اثر رطوبت و گذشت زمان خسارت و آسیب فراوان  متحمل شده و بطور کلی منبر دارای پوسیدگی های فراوان و شکستگی بسیار است و اکنون در یک محفظه شیشه ای نگهداری می شود. لازم به ذکر است  که منبر مشروحه نیازمند به مرمت و حفاظت و نگهداری اصولی و علمی بیشتر است. این منبر دارای 3 کتیبه از دوره های تیموری و افشاری و به خط ثلث، نسخ و نستعلیق می باشد. یک چهار چوب  و دو لنگه درب چوبی نیز در این ایوان و درون یک حفاظ شیشه ای نگهداری می شود.