ارتفاعات هزار پیچ گرگان

ارتفاعات هزار پیچ گرگان

گرگان، ورودی غربی گرگان

تپه هزار پیچ یکی از بلندی‌های پیرامون گرگان است که دورنمای زیبایی از شهر گرگان را در پیش چشم گردشگران می گستراند. هزار پیچ در ورودی غرب گرگان واقع و یکی از فرستنده‌های اصلی تلویزیون شهر نیز بر بلندایبیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید