بازار قدیمی گرگان-نعلبندان

بازار قدیمی گرگان-نعلبندان

گرگان، بافت قدیمی

بازار قدیمی گرگان یا بازار نعلبندان در بافت قدیمی گرگان، حد فاصل چهار راه میدان تا سه راه میرکریم و میدان قیصریه قرار دارد. بازار قدیمى گرگان که قدمتى دیرینه دارد، از نظر سبک معمارى یکى از زیباترین بازارهاىبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید