پارک شهر گرگان

پارک شهر گرگان

گرگان، شمال غربی میدان ولیعصر

  پارک شهر گرگان در مرکز این شهر در شمال غربی میدان ولیعصر فعلی یا میدان کاخ سابق قرار دارد. خیابان پاسداران در ضلع شرقی این پارک و خیابان ۵ آذر در ضلع جنوبی آن واقع است. تاریخ افتتاحبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

2 بیشتر بخوانید