شیر سنگی همدان
مجسمه شیر سنگی از یادمان‌های تاریخ باستان در شهر همدان است که در انتهای خیابان 12 متری سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکلی به همین نام قرار گرفته ‌است.
تپه‌ای که در حال حاضر مجسمه شیر سنگی بر روی آن واقع شده تپه باستانی است، زیرا تابوت متعلق به دوره اشکانی ازآن محل کشف شده و درحال حاضر در موزه تپه هگمتانه نگهداری می‌شود.
این مجسمه به همراه قرینه اش ابتدا در دروازه شهر همدان قرار داشته‌است و اعراب به هنگام فتح همدان آن را باب الاسد، به معنی دروازه شیر، نامیده‌اند.
در سال 319ه. ق نیز که دیلمیان همدان را به تصرف خود در آوردند، دروازه شهر را به کلی تخریب کردند. مردآویج دیلمی قصد داشت  یکی از آنها را به ری منتقل نماید، ولی چون موفق نشد، پنجه‌های یکی از شیرهارا شکست و دیگری را به طور کامل تخریب نمود.
مجسمه آسیب دیده تا سال 1328 هجری شمسی بر روی زمین افتاده بود تا اینکه مهندس سیحون طراح و معمار آرامگاه بوعلی آن را در محل فعلی نصب کرد.
در تاریخ ساخت مجسمه شیر سنگی مورد اختلاف است، ولی از نحوه حجاری مجسمه و نزدیکی آن به باروی اشکانیان و کشف تابوت دوره اشکانی  چنین بر می‌آید که به اشکانیان مربوط باشد، اما برخی نیز معتقدند که این اثر از یادگارهای هنری مادها می‌باشد.

 

پیشنهاد ویژه

گردشگران میتوانند از فضای سبز بسیار زیبای این پارک نیز استفاده نموده و ضمن بازدید این مجسمه تاریخی لحظات خوبی را سپری نمایند.