پارک پرواز همدان

پارک پرواز همدان

همدان، میدان 13آبان، چهارراه عمار، بلوار اعتمادیه

پارک پرواز همدان پارک پروازکه در جنوب شهر همدان واقع شده است، یکی ازفضاهای سبز شهر همدان است که در آن شهر بازی و محل اسکان وجود دارد. این پارک زیبا در میدان 13 آبان، چهار راه عمار، بلواربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید