کلیسای گریگوری استفان همدان

کلیسای گریگوری استفان همدان

قسمت شرقی تپه هگمتانه، محله قدیم ارامنه

کلیسای گریگوری استفان همدان کلیسای گریگوری استپان یا کلیسای گریگوری استفان در قسمت شرقی تپهٔ هگمتانه در محلهٔ قدیم ارامنه قرار دارد. این کلیسا در سال ۱۶۷۶میلادی توسط جمعی از ارامنه اصفهان و نیز مهاجران و تجار ارمنی روسیهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید