دانشگاه کیش

دانشگاه کیش

کیش، دانشگاه کیش

دانشگاه کیش دانشگاه کیش در سال 1374 افتتاح گردید ، افتتاح دانشگاه کیش حرکت جدی در زمینه فعالیت های دانشگاهی و تحصیلات عالی در جزیره کیش آغاز شد. جزیره کیش طی  سال های گذشته توانسته روند رو به رشدیبیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید