آب انبار سنتی کیش - پنج بادگیر

آب انبار سنتی کیش – پنج بادگیر

کیش، جنب مجموعه درخت سبز

آب انبار سنتی کیش – پنج بادگیر آب انبارها در قدیم الایام یکی از روشهاي ذخيره آب آشاميدني بوده است و ایرانیان معماری ویژه ای برای نگهداری از آب داشته اند. در سال 72 ساخت آب انبار پنج بادگیربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید