آرامگاه مشتاق‌علی‌شاه در شرق مسجد جامع كرمان واقع شده است. از ميدان مشتاقيه کرمان که وارد خيابان 17 شهريور که مي شويد مقبره مشتاق‌علی‌شاه روبروی بازار سبزی فروشان است.

مشتاق عليشاه را در سال 1206 ه.ق به دليل عقايدش سنگسار نمودند. جرم او این بود که قرآن را با نوای سه تار می خواند. در این آرامگاه سه گنبد بر فراز قبر مشتاق عليشاه ، شيخ اسماعيل و كوثر عليشاه بنا شده است. دوگنبد اين بنا داراي كاشي كاري و يكي از گنبدها نيز آجري است كه از همان زمان قاجاريه كه آن را ساختند به همين شكل بوده است.

مقبره مشتاق عليشاه در قسمت شمالي بنا واقع شده است. در زير اين گنبد منبري نفيس نيز باقي مانده و كاشي كاري هاي سقف دو گنبد مشتاقيه در دهه 60 انجام گرفته است، اما كاشي كاري و تزئينات داخلي آن مربوط به دوره قاجاريه است. از زير اين بنا دو رشته قنات عبور كرده است كه در دوره هاي مختلف موجب نشست زمين و آسيب رساندن به ساختمان آرامگاه مشتاق‌علی‌شاه شده است.

تقريبا از اوايل انقلاب هيچ عمليات مرمتي بر روي اين بنا انجام نشده بود تا اينکه با تامين 250 ميليون ريال از اعتبارات ملي کشور پروژه احياي اين مجموعه که شامل مرمت و بازسازي کل مقرنس هاي شمالي و جنوبي، استحکام و پيوند سر در ضلع شمالي و ضلع جنوبي و ورودي اصلي بنا، مرمت تزئينات گچي و کاشيکاري گنبد، انجام امور تزئيناتي و همچنين پر کردن قنات هاي موجود براي جلوگيري از نشست دوباره  انجام شد و  پس از انجام اين پروژه بناي مشتاقيه تقريبا تا چند سال احتياج به تعميرات کلي ندارد .