بادگیر معین در رفسنجان شرق خیابان بنفشه بین خیابان شریعتی و خیابان عدالت واقع شده است. بادگیر معین باقی مانده ازعمارت معین رفسنجان )مدرسه شبانه روزی معین زاده( ، با ارتفاع 16 متر که قدمت ان به دوره قاجاریه و سده دوازدهم بر می گردد. ترکیب مصالح از خشت خام ، چوب ، کاه‌گل، آجر و با کتیبه‌های گچی و فرم دهی به آجرها ساخته شده است. بادگیر معین در سال 1384 توسط میراث فرهنگی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.