مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاق و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته است.

از جمله مساجد چهار ایوانی است که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستان است این مسجد در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا گردیده است. تاریخ بنا در کتیبه سر در اصلی ۷۵۰ هجری قمری ذکر شده است. مسجد جامع کرمان دارای سه درب در ضلع های شمالی و شرقی و غربی است. طول صحن مسجد ۵/۶۶ متر و عرض آن ۴۹ متر است.

مسجد جامع کرمان در طول تاریخ شاهد حوادث متعددی بوده که برخی از انها به عنوان مقطعی از تاریخ به شمار می روند به همین دلیل دچار آسیب های مختلف شده و بارها نسبت به بازسازی آن اقدام گردید .زمانی که محمد مظفر این مکان را برای احداث مسجد انتخاب کرد، محل مذکور به دروازه ی زرندی معروف و خارج از شهر کرمان بود. به موجب خطوطی که در بالای مناره و گلدسته منقوش است، محمد تقی خان درانی حاکم کرمان در عصر زندیه به سال ۱۱۷۶ ه ق قسمت هایی از این مسجد را تعمیر کرده است.

قبل از این تاریخ نیز در عهد شاه عباس دوم، شاهرخ نامی به مرمت مسجد پرداخت. در ایوان بزرگ مسجد به نام شخصی برمی خوریم که خود را عنایت الله بن نظام الدین معمار اصفهانی معرفی کرده و در حجاری ها، کاشی کاری ها، و تعمیرات این مجموعه نقش داشته است. سر در رو به مشرق آن از شلیک توپ‌های آغا محمدخان قاجار خراب شد ولی بعدها مرمت و بازسازی شد.

ارزشمندترین قسمت بنا کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقی مسجد می‌باشد. مسجد جامع کرمان در زمان صفویه به مسجد جامع مظفری شهرت داشت. این بنا سردری رفیع و عظیم در ضلع شرقی دارد که با کاشی کاری هایی زیبا تزیین یافته و برج ساعت آن زینت بخش سردر رفیع آن است.