باغ شاهزاده ماهان

باغ شاهزاده ماهان

کرمان، ٣٥ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان

باغ شاهزاده ماهان در فاصله ٣٥ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان و در فاصله شش کیلومتری شهر ماهان در مسیر جاده کرمان ـ بم درنزدیکی دامنه ارتفاعات جوپار بنا گردیده است. ارتفاع این منطقه از سطح دریای آزاد ۱۸۵۰بیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید