آرامگاه مشتاق‌علی‌شاه

آرامگاه مشتاق‌علی‌شاه

کرمان

آرامگاه مشتاق‌علی‌شاه در شرق مسجد جامع كرمان واقع شده است. از ميدان مشتاقيه کرمان که وارد خيابان 17 شهريور که مي شويد مقبره مشتاق‌علی‌شاه روبروی بازار سبزی فروشان است. مشتاق عليشاه را در سال 1206 ه.ق به دليل عقايدشبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید