کویر شهداد

کویر شهداد

کرمان، ۸۷ کیلومتری شمال شرق شهر کرمان

شَهداد در ۸۷ کیلومتری شمال شرق شهر کرمان است کویر شهداد با وسعتی بالغ بر۲۴ هزار کیلومتر مربع بخشی از حاشیه غربی کویر لوت است. کویر شهداد از جنوب غرب به مناطق کوهستانی و سردسیر سیرچ و از شمالبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید