آموزش بستن زنجیر چرخ

آموزش بستن زنجیر چرخ فیلم آموزشی

زنجير چرخ يکي از ملزومات سفر در جاده هاي برفگير زمستاني است. پيشنهاد ما به شما اين است که اگر اهل مسافرت هستيد از همين حالاتا پايان زمستان زنجير چرخ خود را در صندوق عقب ماشين قرار بدهيد. حتي در مسافرت هاي نوروزي هم به دليل احتمال تغييرات جوي ممکن است اين وسيله به درد شما بخورد. با اين حال براي بستن زنجير چرخ ابتدا بايد وضع ظاهري زنجير چرخ را کنترل کرده و پيچ خوردگي هاي آن را باز کنيد. سپس آن را روي تاير قرار دهيد به طوري که سر قلاب هاي زنجير هاي عرضي به زير قسمت جلو تاير بوده و چفت ها به سمت عقب لاستيک بيفتد. بعد نخستين زنجير عرضي را به زير قسمت جلو تاير قرار داده، خودرو را به طرف جلو حرکت دهيد تا موقعي که از طرف عقب سر چفت و بست ها به ارتفاع تيوبي چرخ برسد.
پس از اين کار بايد زنجير هاي عرضي را روي تاير مرتب کرده و دو سر انتهاي رشته زنجير هاي طولي را بلند کرده تا نزديکي چفت بياوريد. دقت کنيد کدام يک از حلقه ها بايد چفت قلاب شود. پس از آن اول رشته خارجي را انداخته و بعد داخلي را محکم ببنديد و با محکم کردن رشته داخلي زنجير خارجي را دوباره بکشيد و به حلقه مناسب محکم کنيد.
فراموش نکنيد پس از بستن زنجير به هيچ عنوان نبايد حلقه هاي اضافي روي لاستيک بماند. بايد آنها را طوري محکم کرد که به لاستيک صدمه نزند.
اگر خداي نکرده خودروي شما در گل و لاي ماند نبايد بي مورد گاز دهيد. چون اين کار علاوه بر اين که ثمري ندارد بلکه خودرو را عميق تر و کامل تر در گل فرو مي برد. در اين حالت بهتر است زنجير را روي چرخ بيندازيد، به طرفي که قلاب هاي زنجير هاي عرضي به طرف خارج لاستيک بوده و نخستين رشته عرضي نزديک خط برف يا گل قرار گيرد. در اين حالت بايد سر زنجير (همان رشته زنجير عرضي نزديک خط برف و گل) را با يک رشته محکم از سيم، طناب يا زنجير از حفره هاي کاسه چرخ محکم به لاستيک بست و بعد زنجير هاي افقي را روي تاير مرتب کرده و زنجير را به سمت عقب کشيد تا شلي آن گرفته و روي تاير مرتب قرار گيرد. پس از قرار دادن زنجير روي هر دو تاير متحرک، طبق دستور بالابايد موتور را روشن کرده، چرخ ها را بسيار آرام چرخاند تا زنجير دور تاير کشيده شود. وقتي زنجير کاملاً دور لاستيک ها افتاد بايد چفت و بست ها را انداخت و پس از محکم کردن آنها حرکت کرد. به محض خروج خودرو از گل، برف و شن و رسيدن به زمين سفت؛ سيم، طناب و زنجير اضافه بسته به کاسه چرخ را باز و زنجير را دوباره بازنگري کنيد.

شما اکنون در سایت گردشگری مازندران هستید برای دیدن سایت از منو بالا روی “خانه” کلیک نمایید و از منو باز شو سمت چپ شهر مورد نظر را انتخاب نمایید. و اطلاعات مربوط به  اماکن آن شهر را بیابید پیشنهاد می شود برای آشنایی با جاذبه های گردشگری هر شهر در مازندران پس از رفتن به آن شهر از منو “اماکن” اماکن تفریحی توریستی آن را کلیک نمایید تا همه اماکن تفریحی توریستی آن شهر در اختیار شما قرار بگیرد.