بیمارستان امام خمینی ساری در خیابان امیر مازندرانی شهرستان ساری واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است که در سال ۱۳۵۰ با ظرفیت ۳۲۰ تخت ثابت، تأسیس و در حال حاضر ۲۷۹ تخت دایر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی٬ جراحی٬ اورژانس٬ قلب٬ نوزادان، جراحی مغز و اعصاب٬ ارولوژی٬ هماتولوژی٬ زنان و زایمان٬ IVF ٬ CCU ٬ ICU

پیشنهاد ویژه

نسانی : ساری -  خیابان امیر مازندرانی

پیش شماره  0151

تلفن :  4 - 2261700