بیمارستان بوعلی سینا ساری که بعد از میدان امام در امتداد بلوار پاسداران واقع شده است بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است که در سال ۱۳۵۳ با ظرفیت ۲۵۰ تخت ثابت، تأسیس و در حال حاضر ۲۳۰ تخت دایر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی٬ زنان و زایمان٬ کودکان، اورژانس٬ نوزادان٬ ارتوپدی٬ چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی،ارولوژی٬ تالاسمی

2233011-0151 الی 13 پیش شماره 0151