بیمارستان شفا ساری واقع در کمربندی شرقی ساری در خیابان ولیعصر و امتداد رودخانه تجن یک بیمارستانی خصوصی ـ درمانی است که در سال ۱۳۶۷ با ظرفیت ۹۶ تخت ثابت، تأسیس و در حال حاضر ۴۰ تخت دایر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی٬ جراحی٬ زنان و زایمان٬ کودکان٬ CCU ٬ Post CCU ٬ ICU
میدان خزر کمربندی شرق بلوار ولیعصر
3205006  الی 9 پیش شماره 0151