بازار ترکمن ساری

بازار ترکمن ساری

خیابان ملامجدالدین

بازار ترکمنان ساری در خیابان ملامجدالدین ساری قرار دارد. علاوه بر خرید و فروش اجناس در بازار ترکمن ساری این بازارچه از جاذبه های گردشگری ساری است و از تمام استان و استانهای همجوار برای بازدید از این بازاربیشتر بخوانید

  در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید