ساری

این شهر دارای قدمت تاریخی کهن است و در زمان سلوکیه به نام سیرنیکس شناخته می شده است. بعدها در دوره ساسانی به سارویه و در ادوار اسلامی به ساریه و ساری تغییر نام داد. شهرستان ساری از طبیعتیبیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی