عکس در دسترس نیست

درباره بهشهر

بهشهر مختصری درباره بهشهر ناحيه بهشهر که سابقا خرگوران نام داشت توسط شاه عباس خريداری شد و به دستور وی شهری در آنجا احداث شد. ماده ”دولت اشرف “ برای تاريخ بنای اين شهر در سال 1021 هجری انتخاببیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی