کاروانسرای پاسنگان

کاروانسرای پاسنگان

قم، جاده قم - کاشان، 20 کیلومتر قم، نزدیکی زنبورک

کاروانسرای پاسنگان در مسیر جاده قم – کاشان و حد فاصل 20 کیلومتری شهر قم، در نزدیکی زنبورک از توابع جنت آباد قم واقع شده  است کاروانسرای پاسنگان متعلق به سده ۱۳ ه. ق است این بنا توسط یکبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید