گَرمسار یکی از شهرهای استان سمنان و مرکز شهرستان گرمسار است. در قدیم به آن خوار می‌گفتند که یکی از ایالات ملک ری بوده‌است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۹٬۵۲۳ نفر بوده است.
نام گرمسار در زمان اشكانيان، «خواران» بوده است. چنان که سلوكی ها شهری به اسم «خاراكس» در اين ناحيه بنا نهادند و سمنانی ها نيز امروزه آن را «خواره» می گويند. از اين منطقه به نام «خاريس» نيز ياد كرده اند. اين نام در شاه نامه به صورت «خوار» بر وزن چار به معنی ذليل و حقير و ضعيف آمده است كه به معنی آسان و سهل نيز گفته اند. منطقه فعلي گرمسار در روزگار فرمان روايی مادها، حد فاصل بين ايالات ماد و پارت بود و اين دو سرزمين را از هم جدا می كرد. هخامنشيان خوار را كه جزء ايالت پارت بود تصرف كردند. در دوره ساسانيان، خوار زمانی جزو قومس و زمانی جزو ری بود و اغلب، حكام طبرستان بر اين ناحيه فرمانروايی داشتند. پس از اسلام، خوار يكی از بلاد معتبر ری به شمار می رفت. در سال 329 هجری قمری و در زمان سلطنت نصر بن احمد سامانی، ماكان كاكی عليه دولت سامانيان قيام كرد و چند شهر از ايالت قومس و نيز خوار، سمنان و سمنك و ری را تصرف كرد. در زمان حكومت غزنويان و به ويژه سلطنت سلطان مسعود، خراسان و قومس و ری مورد تاخت و تاز طغرل بيك سلجوقی و تركان غز قرار گرفت و عده ای از اهالی سمنان، دامغان، ‌خوار و برخی ده های ری جان خود را از دست دادند. بعد از انقراض سلسله غزنويان، تمامی ولايات باختری ايران به تصرف سلجوقيان در آمد و شماری از قلعه های اردهان و گردكوه در قومس و گرمسار تسخير شد. به اين ترتيب ناحيه ای كه خوار نيز جزء آن بود تا آخر سلطنت سلطان سنجر عملا جزء متصرفات سلجوقيان محسوب می شد. در زمان حمله مغول به ايران؛ در سال 616 هجری قمری، خوار توسط قشون چنگيز به تصرف مغول ها درآمد وهلاكوخان با تخريب و تصرف قلعه های فرقه اسماعيليه، طومار اين فرقه را درهم پيچيد. ايل خانان مدت ها بر اين نواحی حكومت كردند تا اين كه سر به داران با ظهور در خاور ايران علم مخالفت با مغولان را برافراشتند. سربه داران شهرهای استرآباد، بسطام، شفاسفان، دامغان، ‌سمنان، خوار و طبران را تصرف كردند. مقارن سال 766 هجری قمری عده ای از صحرانشينان مغول با تصرف كرمان به نواحی بسطام، دامغان، سمنان، فيروزكوه و خوار تاختند واين مناطق را از قلمرو سر به داران خارج كردند. در سال 909 هجری قمری حكومت فيروزكوه و خوار با حمله شاه اسماعيل مؤسس سلسله صفوی از بين رفت. پس از انقراض صفويه به دست افغان ها و با ظهور نادرشاه، حوادثی تازه در خوار به وقوع پيوست. آغا محمد خان قاجار پس از شكست لطفعلی خان زند و تأسيس دولت قاجاريه، مقر حكومت خود را به تهران منتقل كرد و برای ايجاد امنيت و حفظ پايتخت از تجاوز تركمانان، عده ای از افراد ايل اصانلو از محال خمسه زنجان را به خوار كوچاند و در دهات خالصه اين ناحيه مسكن داد. به اين ترتيب، منطقه خوار در دوره قاجاريه مورد توجه خاص حاكمان اين سلسله قرار گرفت. گرمسار هم اكنون يكي از مناطق آباد استان سمنان است كه در برگيرنده شهرهاو روستاهاي آباد بسياري است رودخانه حبله‌رود که از رشته کوه‌های البرز مرکزی سرچشمه می‌گیرد مناطق اطراف گرمسار را سیراب می‌کند. از محصولات اصلی کشاورزی این منطقه، گندم، پنبه، خربزه، انار و انجیر را می‌توان نام برد.
در گرمسار قلعه‌ای به نام استوناوند وجود دارد که قدمت آن را بیش از ۳۵۰۰ سال تخمین می‌زنند.[نیازمند منبع] این قلعه در شمال گرمسار کنونی (بن کوه) قرار دارد.
از مشهورترین افراد اهل منطقهٔ گرمسار می‌توان به محمود احمدی‌نژاد، پروفسور کردوانی ، دکتر طباطبایی چهره ماندگار جراح مغزو اعصاب ، مهندس احسان رجبی و دکتر اسماعیل عاشوری همچنین دکتر اصانلو ،مهندس عنايت اله رنجبر ، مهندس علی رضا اشرفی ،شهرام شاه حسینی وعزیزالله حمیدنژاد کارگردانان سینما وسرتیپ خلبان جلیل زندی موفق ترین خلبان جنگ ایران وعراق اشاره کرد