پیش بینی آب و هوای استان سمنان

پیش از سفر بهتر است از شرایط آب و هوایی منطقه مطلع باشید تا تمهیدات لازم را به عمل آورد در زیر لینک وضعیت آب و هوای سمنان، وضعیت آب و هوای شاهرود، وضعیت آب و هوای دامغان، وضعیت آب و هوای گرمسار تا شش روز آینده آمده است برای شهمیرزاد و مهدیشهر هنوز این امکان افزوده نشده است. البته می توانید از سیستم های تلفنی هم برای اطلاع از وضعیت آب و هوای شهرهای سمنان استفاده نمایید.

سامانه تلفن گویای 134 از داخل شهرستان مورد نظر و شماره 02733394437 از خارج شهرستان شاهرود برای  شهرستان سمنان 02134445726 به صورت شبانه روزی وضعیت هوای حاضر وپیش بینی جوی شهرستان را به صورت شبانه روزی در اختیار شما قرار خواهد داد.

سیستم پیام کوتاه :  کافی است کد تلفن شهرستان مورد نظر را به شماره 09123312110  ارسال نمایید.

سیستم فاکس برگردان : کاربران محترم می توانند از طریق تماس با شماره 02314435000 به صورت شبانه روزی پیش بینی دریافت نمایند

پیش بینی آب و هوا شهرستان شاهرود

پیش بینی آب و هوای شهرستان سمنان

پیش بینی آب و هوای دامغان

پیش بینی آب و هوای گرمسار