پایانه مسافربری سمنان – شاهرود شامل اتوبوس و سواری به دامغان و شاهرود است این ترمینال سمنان که در شرق سمنان واقع شده است در ابتدای جاده نیروی هوایی بعد از میدان استاندارد واقع شده است

شماره های تماس این ترمینال در ذیل ذکر شده است اگر شما برای رفتن به شاهرود و دامغان در ساعات شبانه مایل هستید ماشین های سواری در میدان استاندارد تا نیمه شب حضور دارند و یا می توانید به پارک سوکان رفته و از اتوبوس هایی که به مقصد مشهد و شهرهای شمال شرقی می روند استفاده نمایید یا همچنین در نیمه شب اتوبوس های مشهد در میدان سعدی هم مسافرین را سوار خواهند کرد

3370780

3371696

پیشنهاد ویژه

اگر شما برای رفتن به شاهرود و دامغان در ساعات شبانه مایل هستید ماشین های سواری در میدان استاندارد تا نیمه شب حضور دارند و یا می توانید به پارک سوکان رفته و از اتوبوس هایی که به مقصد مشهد و شهرهای شمال شرقی می روند استفاده نمایید یا همچنین در نیمه شب اتوبوس های مشهد در میدان سعدی هم مسافرین را سوار خواهند کرد