پایانه مسافربری سمنان – تهران در غرب سمنان بعد از میدان امام حسین شامل تعدادی تعاونی است که امکان سفر با اتوبوس و سواری به مقصد تهران و مازندارن را برای شما فراهم می کند. ساعت تردد اتوبوس ها از 5 صبح تا 7 غروب است. شماره برخی از تعاونی ها در زیر ذکر شده است.

تعاونی شماره 3 : ۳۳۲۷۲۲۵

تعاونی شماره ۴ : ۳۳۲۴۲۸۸

تعاونی شماره ۹ : ۳۳۲۷۲۸۲

تعاونی شماره ۱۰ : ۳۳۲۸۷۵۴

تعاونی شماره ۱۷ : ۳۳۲۰۶۱۱

پیشنهاد ویژه

ترمینال سمنان یا پایانه مسافربری سمنان ـ تهران هم شامل اتوبوس و هم شامل ماشین های سواری به دو مقصد تهران و مازنداران می شود