پمپ بنزین جلالی جایگاه بنزین و گازوئیل در سمت غرب سمنان و اولین پمپ بنزین برای مسافرانی که از تهران وارد سمنان شده اند.

پمپ بنزین جلالی بعد از میدان امام حسین در بلوار هفده شهریور واقع شده است.