اين برج در شرق شهر دامغان در محلهٔ خور يا نزديک مسجد جامع و مدرسه حاج فتحعلى بيگ (حوزهٔ علميهٔ دامغان) واقع شده است. اين مقبره به سال ۴۱۷ هجرى قمرى به صورت برج مدور آجرى يا گنبد مخروطى پيازى شکل ساخته شد. ارتفاع اين بنا ۱۳ متر، قطر داخلى آن ۴/۵ متر و شهرت آن به دليل کتيبه‌اى زيبا با خط کوفى مشبک است. اين ساختمان به سبک بناى چهل دختران است اما نه به ظرافت و زيبايى آن.
ساختمان مذکور مقبرهٔ محمد بن ابراهيم، پدر ابو حرب بختيار، ممدوح منوچهرى دامغانى است. گنبد مذکور سابقاً ايوانى داشت که امروزه اثرى از آن باقى نمانده است و در دور ايوان، کتيبه‌اى وجود داشت که فعلاً قطعه‌اى از آن باقى مانده است