سالن زیبایی بیتا

سالن زیبایی بیتا

سمنان، بلوار قدس، نرسیده به میدان سعدی، جنب سوپرمارکت برادران مرتضایی

دانشجویان دختر و یا کسانی که به سمنان برای مراسمی دعوت شده اند و نیاز به یک سالن زیبایی برای میکاپی حرفه ای دارند در سمنان می توانند به سالن زیبایی بیتا که از حرفه های سمنان است مراجعهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید