درباره شاهرود

مشخصات جغرافيايي – نام شهرستان: شاهرود – تعداد شهرهاي تابعه: شش شهر شامل : شاهرود- بسطام – كلاته خيج- مجن- ميامي- بيارجمند – تعداد بخشهاي تابعه به تفكيك دهستانهاي مربوط: بخش مركزي داراي دهستانهاي حومه، طرود،دهملا- بخش بسطام دارايبیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی