درباره شهمیرزاد

موقعیت جغرافیایی شهمیرزاد : شهمیرزاد در منطقه ای کوهستانی، در ۲۵ کیلومتری شمال سمنان و در دامنه کوه های البرز شمالی واقع شده و دارای طول و عرض جغرافیایی ۵۲ درجه و ۲۱ دقیقه شرقی و ۳۵ درجه وبیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی