آیا میدانید مهر و ماه  ایران کجاست؟

سالهاست که این مرز و بوم در پناه یزدان و با تابش مهر روزهای روشن بسیاری را سپری کرده است و در گرمای آغوش طبیعت متنوع و زیبای خود آرمیده و عمر گذرانیده است  و شبهایش با نور ماه تابان به صبح رسانده است و در جشن ستارگان هرشب میهمان شده است. با الهام از این مهر و ماه و طبیعت شهر های مختلفی در ایران شکل گرفت و خواسته و ناخواسته تمام شهر از آن الگو گرفت و روز به روز بیشتر به آن شبیه شد  .

مهر ایران تور شیراز است:

خورشید شهر های ایران بی شک شیراز است شهر آئین مهرورزی  شهر اقتدار و افتخار و مهربانی و شور و شادی . شیراز آفتاب زیبای این کشور بود و با اولین تلالو امپراطوری ایران بزرگ شکل گرفت و هنوز که هنوزه می درخشدوآئینه ای تمام نما از خورشید بخت این سرزمین بوده و است . شهر عاشقانه های استوار و تصمیمات بزرگ برای دنیای آن دوران . شیراز نماد امپراطوری بزرگی است که فاتح قلبها بوده وهست . تابش مهر بر این سرزمین باعث شد تا بزرگترین مرد ایران زمین  “کوروش کبیر ” توانست عزت و افتخار را برای مردم پارس و امنیت و آرامش و پیشرفت را برای مردم جهان به ارمغان اورد.و همچون خورشید به همگان بتابد و در کنار پادشاهان بعدی و کریمخان زند بتواند شیراز را رونق بخشد.

مهر و ماه ایران کجاست

مهر و ماه ایران کجاست

شیراز را باید همچون آفتاب دید ، می تابد و گرمی می بخشد و همه ساعتهای دنیا با آن تنظیم می شود. روزگاری شیراز همچون خورشید بود و با طلوع و افراشتگی آن نور و روشنائی  به تمام دنیا می تابید و هر گاه شیراز پرفروغ بود ایام به کام این سرزمین بود و هرگاه غروب می کرد وازرونق می افتاد این سرزمین نیز افول می کرد این است که قیمت تور شیراز با هیچ عددی قابل مقیاس نیست .

شیراز را در هر فصل و زمان و هرزاویه ای که بنگرید زیباست و تابش آن را تمام خاطرات و عکس های خود و دیگران می توانید ببینید ولذت ببرید . این شهر همچون پرتو های خورشید ساخته شده بود  و درست به شکل خورشید متمرکز وهراشعه بازواناینشهربود که درهر بازو فعالیت خاصی صورت می پذیرفت . هنوزبعد از2500 سال نشانه های بسیاریازاین زیبائی و افتدار در این شهر پیداست . دیدن زیبائی های شیرازرا به شماتوصیه میکنیم . برای دیدار خورشید وطن باید به همین نزدیکی ها “شیراز ” سفر کنید .

ماه ایران تور یزد است:

نام ماه که می آید اولین تصویر و کلماتی که به ذهن مامی آید برآیند زیبائی و آرامش و سکوت وعمق آسمان است .

روزگاری برای سفربه ماه انسان تمام تلاش خود را کرد تا بداند در آن چه می گذرد که اینهمه آرامش و قدرت نهفته دار . ماه نور زیبائی دارد و نماد سکوت وشنوائی و آرامش است در جهان .ماه ایران خود ماه دارد و آن شهری نیست جز یزد. یزد شهر آرامش و سکوت و ایمان وشنوا و مهربان .

مهر ماه ایران کجاست یزد

مهر ماه ایران کجاست یزد

شهری که امنیت را فریاد می زند با سکوت خود ، همواره در ظلمات این سرزمین درخشید و راه را نشان داد واطمینان خاطر و ایمان را به این سرزمین هدیه داد. قیمت تور یزد کمترین هزینه برای لذت بردن از شهر معماران و مهندسان ، شهر شیرین و شیرینی ، نگین سبز کویر زیبای ایران است.

همچون زمردی زیبابرگردن این سرزمین می درخشد و نگاه ها را بهخود جلب می کند . ماه ایران را برنگ فیروزه ای ساختند تا همچون آسمان پاکش درروز نیز همچون شبها دلبری کند از دلهای خسته .یزد اولین وآخرین خواستگاه عارفان وفیلسوفان صالح بوده است و در سایه  امنیت و روشنائی و صداقت مردمان این شهر نشردادند افکار پاک را و آتش در دلها روشن نمودند که سالهاست در دل مردمان این شهر روشن است و راهنمای دلهای بسیار و هنوز هم که هنوز است مردم یزدبر آئین مهربانی خودمانده اند و نجابت را از کویر می آموزند . شما نیزبه دیدار ماه دعوتید نه در آسمانها بلکه در روی زمین و در همین سرزمین زیبای خودمان . در همین نزدیکی ها در قلب سرزمین مادری  ” یزد ” .

اگر دیدارمهر و ماه رفته اید یک روز زندگی خودرا سپری کرده اید و زندگی یعنی روزها وشبهای متمادی وخاطراتی که از آن با خود به همراه می بریم و تا آخر عمر بیاد می آوریم . البته تجارب روزها و شبهای زندگی ماست که فرداهای ما را می سازند . اگر روز را دیدی و شب را نه قسمتی از خاطرات خود را ناقص کرده اید و اگر فقط شب را دیده اید خود را از نور و گرمای روز محروم کرده اید .هربارکه به دیدار خورشید میروید تغییری درشما بوجودمیآید و این چیزینیست جز اثر تابشانرژی خورشید و هربار که شب و ماه و ستارگانش را می بینی چیزی درشما زنده میشود و این را اثر ماه بدانید . برای ماایرانیان شیراز و یزد هیچ گاه دوشهر عادی نبوده اند و انرژی که از این شهر ها میگیریم را در جان حفظ می کنیم .

فوق العاده ترین سفر داخلی

سالهاست سینه به سینه  وجان به جان عاشق خورشید بوده ایم و نماد  آن آتش را گرامی داشته ایم و با ماه درد دل کردیم .

سالهاست  شنیده ایم روزگاری که شادی را برتمام دنیا گسترانیده ایم وسکوت مردمان خود را بر ناملایمتی ها تاریخ شنیده ایم .

اکنون زمان آن است که دلهایمان را بر ساعت مهربانی تنظیم کنیم و به ملاقات مهر و ماه بشتابیم و دل از ناجور ها و کژی ها بزداییم . باید ساعت دلهایمان را با ضربان قلب این سرزمین میزان کنیم

اکنون که رنج سفر با تورهای آژانس هواپیمایی فارا گشت کوروش کبیر به حداقل رسیده و سفر دیگر کار طاقت فرسائی نیست بهتر است  دلهایمان را در مرکز  آن تنظیم کنیم.هر گاه هرایرانی به این دو شهر سفر کند به موطن خودش بازگشته است ، غربتی نیست و منتی نخواهد بود ، خانه مادر همیشه درش بروی فرزندان باز است ، به دیدار مهربانی خوش آمدید…

با ما همسفر شوید ، سفرهای فوق العاده تور داخلی همراه با خبرهای خوبی که برایتان داریم ، سورپرایز میشوید.