همه چیز درباره ثبت شرکت

نام شرکت برگرفته از اصطلاح شریک می باشد و عبارتست از افرادی که مجموعه ای را با هم تشکیل دهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند، سودی ببرند و پس از کسر هزینه های انجام گرفته، سود باقیمانده را بین اعضای شرکت تقسیم نمایند.

در جامعه امروز خیلی ها را می بینیم تا با یکدیگر مغازه ای دارند ، شریک اند یا کاسبی را راه اندازی نموده اند و اقدام به انجام فعالیت های اقتصادی می کنند آن ها ناخودآگاه بدون اینکه شرکتی را رسماً ثبت کنند ، کارکرد شرکت را پیاده سازی نموده  و از قوانین آن پیروی می نمایند اما با یک تفاوت  که فعالیت آن ها رسمی نیست.1

ثبت کریم خان

ثبت کریم خان

شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند : شرکت تجاری و شرکت مدنی.

الف ) شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که براساس قوانین تجارتی تشکیل می شود و با هدف جلب سود و منفعت و تقسیم سودهای مذبور میان اعضا است و کلیه فعالیت های شرکت  در زمینه کاری تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. شرکت های تجاری خود به 7 دسته تقسیم می گردند :

الف – 1 –  شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)

الف – 2 – شرکت با مسئولیت محدود

الف – 3 –  شرکت تضامنی

الف – 4 – شرکت مختلط غیر سهامی

الف – 5 – شرکت مختلط سهامی

الف – 6 – شرکت نسبی

الف – 7 –  شرکت تعاونی تولید و مصرف

ب ) شرکت های مدنی

شرکت مدنی از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می شود و از ترکیب سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می گردد با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به صورت مجزا مالک سرمایه ی خود است و امور به صورت مشارکتی اداره می گردد.

از معروف ترین نوع شرکت هایی که متداول است :

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری می باشد که حداقل با 2 شریک دارای قابلیت ثبت می باشد.

اشخاصی که می خواهند شرکت بازرگانی به ثبت رسانند بهتر است شرکت مسئولیت محدود برایشان می تواند بهترین گزینه باشد.حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال می باشد. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه می باشد.

شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر می باشد. حداقل سرمایه جهت ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال است.در این شرکت باید 2 بازرس الزاماً حضور داشته باشد. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص الزامی است.

در صورتی که یک شرکت های عمرانی ، شهرداری هستید که قصد شرکت در مناقصات و مزایدات را دارید شرکت سهامی خاص می تواند بهترین گزینه برای شما باشد.هیات مدیر شرکت سهامی می توانند تا 2 سال و بازرسان می توانند تا 1 سال مالیاتی در شرکت سهامی سمت داشته باشند و سپس تمدید یا تعویض گردند.

شرکت دانش بنیان

در آمد شرکت های دانش بنیان دانش بنیان همواره بواسطه فروش فناوری می باشد.

شرایط ثبت شرکت دانش بنیان

حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره میبایست مدرک کارشناسی ارشد داشته یا اختراعی را ثبت نموده باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

لازم به ذکر است که شرکت دانش بنیان به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

شرکت های دانش بنیان با هدف جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر تشکیل می گردند.

شرکت تضامنی

به شرکتی اطلاق می شود که تحت نام مخصوصی برای  انجام کارهای تجاری میان 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد به گونه ای که در صورتی که دارایی شرکت جهت ادای قروض و تعهدات شرکت کفایت نکند هر کدام از اعضای شرکت به خودی خود مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت در برابر افراد ثالث است.

شرکت مختلط غیرسهامی

به شرکتی می گویند که برای انجام امور تجاری به نام مخصوصی میان 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد.

شرکت مختلط سهامی

به شرکتی می گویند که با نام مخصوصی میان یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.

شرکت نسبی

به شرکتی اطلاق می گردد که جهت انجام امور تجاری با نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت است.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

به شرکتی گفته می شود که با اهداف  هفت گانه ی ذکر شده در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می گردد و برای تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابعیت ایرانی میبایست حاضر باشند.

یکی از مزایایی که ثبت شرکت دارد این است که به کار شما رسمیت می دهد.این امر به ورود به مذاکرات تجاری به شما کمک می نماید.

با ثبت شرکت در حقیقت شما شرکت های خود را به سازمان امور مالیاتی و دارایی معرفی کرده اید.همچنین می بایست نسبت به اخذ پلمپ دفاتر خود نیز اقدام نمایید.

ثبت کریم خان کلیه خدمات در خصوص اخذ پلمپ دفاتر را به شما ارائه می دهد.همچنین اگر قصد دارید  نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدامات لازم را به عمل بیاورید با ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

مراحل ثبت شرکت

جهت انجام امور مربوط به ثبت شرکت باید پیش از هر چیز به سازمان ثبت شرکت های استان خود مراجعه فرمایید و نسبت به دریافت فرم های ثبت شرکت اقدامات لازم را مبذول فرمایید.پس از تکمیل مدارک ، فرم های مذبور و مدارک را به اداره ارائه داده و سپس پرداخت هزینه های قانونی ثبت شرکت ، منتظر می ماند تا مراحل ثبت شرکت یکی پس از دیگری توسط اداره انجام شود تا در نهایت شرکت به ثبت برسد.

نام شرکت

برای انتخاب نام شرکت باید به نکات خاصی توجه فرمایید تا بدین ترتیب نام شما مورد تایید اداره ثبت شرکت ها باشد.اداره ثبت شرکت ها نام مذبور را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشابه نبودن نام با نامی دیگر آن را انتخاب کرده و باقی مراحل را طی می کند.

شایان ذکر است که تعیین نام شرکت تنها در شهر تهران صورت می پذیرد.پس از تکمیل مدارک پیش نویس آگهی ثبت توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود.

چنانچه کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع ذیربط، استعلام می‌ کند. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، تعیین می گردد؛ ‌به بانک و حساب معین ، واریز نماید و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد یاد شده ، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج نموده و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات شرکت» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارائه می گردد و شرکت مذبور به ثبت می رسد و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می شود.

سپس دو نسخه آگهی توسط رئیس اداره امضا شده و یک نسخه از کلیه مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ دوم برای نگهداری در شرکت به متقاضی ارائه می گردد و این سند «سند ثبت شرکت» ‌می باشد ، که این موارد بوسیله وکیل پرونده انجام می پذیرد.

در آخر درخواست کننده میبایست یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت ‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، ارائه دهد . وفق ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، میباسیت خلاصه‌ شرکت ‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ ثبت در روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

اظهارنامه ثبت شرکت از اوراق بهادار است که میبایست از اداره‌ ثبت شرکت‌ ها تهیه شود. به منظور دریافت اظهارنامه‌ یاد شده میبایست تقاضانامه‌ ای مبنی بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم گردد.

این شرکتنامه میبایست رسمی باشد. شرکت‌ نامه نیز شامل اطلاعات گفته شده در فرم تقاضانامه می باشد. برابر ماده‌ 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌ نامه ثبت شرکت‌ها تصویب شده در شهریور ماه 1340، اداره‌ ثبت شرکت‌ در تهران و ادارات ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌ نامه، قائم‌ مقام دفتر خانه‌های اسناد رسمی می باشند به همین جهت به منظور تنظیم شرکت‌ نامه رسمی، نیازمند به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نمی باشد.

در این صورتجلسه ، آیتم ذیل آورده می شود:

‌زمان تشکیل جلسه‌

تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت ‌نامه توسط کلیه اعضای شرکت به تصویب رسیده است.

تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها،

تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت،

تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ یاد شده، ‌قبول سِمت می کند؛

تصریح به مبلغ سرمایه شرکت و پرداخت آن از جانب همه شرکا و تحویل آن بوسیله مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

فقدان مدارک ثبتی شرکت

اگر مدارک ثبتی شرکت از بین رفت، می توان برای دریافت المثنی مدارک ثبتی بواسطه اداره ثبت شرکت ها اقدام کرد.

چگونگی تقاضای اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت بدین ترتیب : وکیل رسمی دادگستری به انضمام فرم مربوط به دریافت المثنی مدارک ثبتی شرکت که میبایست توسط همه اعضای هیئت مدیره امضا شده باشد به همراه مدارک هویتی  کلیه اعضاء هیئت مدیره ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و پس از واریز فیش و تحویل مدارک کامل شده برای اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت اقدام کند.

بعد از تحویل مدارک به اداره، بخش مربوطه استعلام های لازمه را انجام داده و پس از آماده کردن مدارک در خواست شده متقاضی ، آن را تحویل می دهد.

المثنی مدارک ثبتی شرکت ها شامل موارد زیر است:

1- شرکت با مسئولیت محدود: اساسنامه، تقاضانامه ، شرکتنامه ، صورتجلسه

2- شرکت سهامی خاص: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه

3- موسسه غیر تجاری: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه

اگر هر کدام از شرکت های سهامی خاص و یا سهامی عام لیست سهامداران ، تعداد دقیق سهام و یا ارزش سهام خود را نداشته باشند، باید بدین گونه عمل کنند :

یکی از اشخاص سمت دار در شرکت و یا وکیل رسمی شرکت در ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و از این اداره نامه دریافت نماید. و جهت اخذ نامه از اداره مذکور خطاب به اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید سپس با در دست داشتن این نامه و مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نسبت به اخذ لیست مربوط اقدام دهند.

برای اینکه لیست شرکت هایی که برای ثبت نیاز به دریافت مجوز دارد بسیار طولانی می باشد و برای اینکه متوجه شوید آیا فعالیت مد نظر شما قبل از ثبت نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را دارد با ما از طریق سایت به آدرس ثبت کریم خان و یا شماره تماس 02187147000 در تماس باشید.