هواپیما چگونه پرواز می‌کند؟

شاید در زمان خرید بلیط هواپیما مدت زمان کوتاهی به این فکر کرده باشید که هواپیماها چگونه پرواز میکنند و عبارت Airplane در ویکی پدیا را جستجو کرده باشید.

خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما

ممکن است برای بسیاری از افراد درک این که وسیله ی سنگینی مانند هواپیما بتواند در هوا شناور باشد کمی سخت به نظر برسد. اما خب این امر امکان پذیر است و میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که هواپیما چگونه پرواز میکند؟

در واقع باید بگوییم که پرواز هواپیماها امری بسیار ساده است که همه ی ما در کتاب های دبیرستان ان را یاد گرفته ایم و شاید بسیار ساده از کنار ان گذشته ایم.

در واقع این که هواپیما در اسمان میماند و رو به جلو حرکت میکند به دلیل نیروی برایندی است که از مجموع نیروهای وارد به هواپیما نشات میگیرد. اما این نیروها کدام هستند؟

هواپیما چگونه پرواز می‌کند

هواپیما چگونه پرواز می‌کند

ﻧﯿﺮوی ﭘﺴﺎر:

به نیرویی می گویند که ﻣﻘﺎوﻣﺖ هوا را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع بـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﯿﺮوی راﻧـﺶ که به آن تراست نیز می گویند، ﺧﻨﺜﯽ کند.

ﻟﯿﻔﺖ:

اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در هواپیما وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮم ﺧﺎص بال های ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ، بدنه را ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ:

ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ را ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻪ ‫ﺧﻮد می چسباند و همه چیز را به سمت خود جذب می نماید.

راﻧﺶ:

ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. بر خلاف نیروی گرانش، این نیرو توسط موتورهای هواپیما تامین می شود.

ایرفول:

برشی از سطح مقطع بال هواپیماها. ایرفول ها در واقع با عبور جریان هوا از دو طرف هواپیما سبب می شوند که فشار در سطح بالایی بال های هواپیما کاهش پیدا کند و فشار در سطح پایینی بال ها بیشتر از سطح بالایی آن ها شود و در نتیجه، هواپیما به سمت بالا حرکت می کند.

خرید اینترنتی بلیط هواپیما

خرید اینترنتی بلیط هواپیما

همانطور که مشاهده کردید نیروهای بسیاری برای به حرکت دراوردن و در اسمان نگه داشتن هواپیما استفاده میشوند و در این میان فرم بدنه ی هواپیما نیز به این امر کمک میکند.

به طور کلی حرکت هواپیما از نظر فیزیکی مشابه حرکت هر ماشین دیگری است با این تفاوت که وجود یک اهرم هدایت حول 3 مرکز مختلف نتیجه ی دیگری به وجود می اید و موجب میشود تا هواپیما به پرواز دربیاید.

در واقع خلبان با استفاده از این اهرم که به این 3 مرکز متصل است میتواند هواپیما را از داخل کابین خود هدایت کند و به پرواز دربیاورد.

اگر دقت کرده باشید در انتهای بال های هواپیما بریدگی کوچکی وجود دارد که قادر به چرخش است. این بالچه ها در جهتی که دماغه حرکت میکند میچرخند و موجب میشوند تا هواپیما بلند شود. این حرکت را نباید با حرکت چرخشی هواپیما بر روی زمین اشتباه گرفت.

سایت خرید بلیط هواپیما

سایت خرید بلیط هواپیما

بال های هواپیما به گونه ای طراحی شده اند که با برخورد هوا به این سطح میزان متناسبی به بالا و پایین بال فرستاده میشود که تعادل ایرودینامیکی را در پرواز به وجود می اورد.

اهرم هدایتی که در اختیار خلبان قرار دارد همانند فرمان اتومبیل عمل میکند که با چرخش به سمت راست و یا چپ هواپیما به سمت راست و یا چپ میچرخد.

با بالا و پایین کشیدن این اهرم توسط خلبان دمی که روی قسمت نهایی هواپیما قرار دارد درگیر حرکت میشود که موجب پرواز و یا نشستن هواپیما میشود.

زمانی که یک اتومبیل بر روی زمین در حال حرکت رو به جلو است به دلیل تماسی که با زمین دارد میتواند به جلو حرکت کند.

اما یک هواپیما تنها با هوای اطراف خود در ارتباط است لذا باید با استفاده از همین هوا به سمت جلو حرکت کند. اما چگونه؟

در واقع این امر توسط بال ها و دم عقبی هواپیما صورت میگیرد. به این صورت که بال ها با ایجاد جریان گردشی حول خود موجب میشوند تا فشار هوا به سمت عقب هواپیما رانده شود و هواپیما رو به جلو حرکت کند.

برای این که هواپیما بتواند به جهات مختلف حرکت کند یکی از بال ها پایین تر از بال دیگر قرار میگیرد و با عبور دادن فشار هوا به عقب موجب میشود تا هواپیما علاوه بر حرکت رو به جلوی خود به سمتی که میخواهد برود.

اگر تاکنون متوجه نحوه ی عملکرد هواپیما شده اید باید این سوال برایتان به وجود بیاید که هواپیما چگونه تا ارتفاع معینی بالا میرود و پس از ان در حالت تعادل باقی میماند.

رزرو بلیط هواپیما

رزرو بلیط هواپیما

این امر به دلیل طراحی هواپیما صورت میگیرد که نیروهای وارد بر بدنه هواپیما و نیروهای وارد بر بال ها به گونه ای است که با خنثی کردن یکدیگر موجب میشوند تا هواپیما در ارتفاع معینی باقی بماند و بالاتر نرود و تنها با تغییر در اهرم مرکزی هواپیما این تعادل به هم میخورد و بالا و یا پایین میرود.

بلیط هواپیما چارتر

بلیط هواپیما چارتر

کابین فشار هوا:

زمانی که هواپیما اوج میگیرد و بالا میرود به زاویه ی مشخصی که برسد دیگر بالاتر نمیرود و نیروی گرانش اثر کمتری روی هواپیما میگذارد.

در این زمان هواپیما به صورت متعادل در هوا باقی میماند و دیگر بالاتر نمیرود. در این ارتفاع میزان اکسیژن موجود کاهش میابد که کابین فشار هوا این مساله را تامین میکند.

در واقع کابین فشار هوا هوای گرمی را وارد کابین خلبان و مسافران میکند تا افراد با کمبود اکسیژن مواجه نشوند. اگر دقت کرده باشید خلبان هواپیماهای جنگی از ماسک اکسیژن استفاده میکند.

چگونگی پرواز هواپیما

چگونگی پرواز هواپیما

زمانی که هواپیما میخواهد بلند شود باید موتورهای هواپیما به سرعت 250 کیلومتر بر ساعت برسند. این سرعت با استفاده از ورود سوخت و احتراق ان در موتورها به دست می اید.

زمانی که هواپیما به این سرعت رسید خلبان با بالا کشیدن اهرم مرکزی سعی میکند تا هواپیما را با درجه 30 به بالا هدایت کند تا زمانی که هواپیما به حالت کروز (افقی) دربیاید.

دقت کنید که در صورت تغییر در درجه بلند شدن هواپیما امکان پرواز هواپیما وجود نخواهد داشت و خلبان قادر به بلند کردن هواپیما نخواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید بلند کردن وسیله ی سنگینی مانند هواپیما با چند حرکت ایرودینامیکی ساده صورت میپذیرد با این حال عوامل متفاوتی هم چون درجه، فرم بدنه و بال ها، جنس بدنه و بال ها و… در ان دخیل است.