عمارت کاخ موزه نیاوران تهران

عمارت کاخ موزه نیاوران تهران

تهران، میدان باهنر، مجموعه کاخ نیاوران

کاخ نیاوران در مجموعه باغ نیاوران در میدان شهید باهنر (میدان نیاوران) تهران واقع شده است. کاخ نیاوران در باغی درکنار روستای «گُرده وی» یا «گُرده به» که در نیاوران امروزی قرار داشت ساخته شد. این باغ در نیزاریبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

5 بیشتر بخوانید