موزه صنعت برق ایران

موزه صنعت برق ایران

تهران، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شهید افروز

موزه صنعت برق ایران که نمايشگاه دائمي سير تحول برق (موزه صنعت برق) است و در میدان شهدا تهران، خیابان پیروزی، خیابان شهید افروز واقع شده است. موزه صنعت برق، موزه ‌ای تاریخی‌، صنعتی و آموزشی است که دربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید