موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی جنب پارک لاله

موزه هنرهای معاصر تهران که در ضلع شمالی بلوار کشاورز و غرب پارک لاله تهران واقع شده است در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به کوشش و ابتکار کامران دیبا و با پشتیبانی فرح پهلوی در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

2 بیشتر بخوانید