پارک ملی خجیر تهران

پارک ملی خجیر تهران

تهران، 30 کیلومتری شرق

پارک ملی خُجیر در 30 کیلومتری شرق تهران واقع شده و مساحت آن در حدود 10013 هکتار می باشد. پارک ملی خجیر پس از انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت کشوردر سال 1133 در زمان قاجاریه با نام هایبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید