بام تهران

بام تهران

تهران، میدان ولنجک، انتهای خیابان ولنجک

بام تهران به بخش بالایی ولنجک و قسمت ابتدای تله کابین توچال گفته می‌شود. مجموعه‌ بام تهران در بالاترین نقطه خیابان ولنجک در ارتفاع ۱۸۳۰ متری در انتهای خیابان ولنجک تهران آغاز و در ارتفاع ۱۹۱۰ متری از سطحبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید