آبشار دوقلوی شیرپلا

آبشار دوقلوی شیرپلا

تهران، شمال، مسیر کوهنوردی دربند به توچال

آبشار دوقلوی شیرپلا آبشاری است با ارتفاع حدودی 20 متر در شمال تهران در ارتفاع 2700 متری و در مسیر کوهنوردی دربند به توچال. دلیل نام‌گذاری آن که در زیر پناهگاه شیرپلا واقع است، دوشاخه ‌شدن آب هنگام ریزش ازبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید