تضادهایی زندگی مدرن را با دانلود کتاب ” مردی به نام اوه” بشناسید

قرار نبود زندگی‌اش به اینجا برسد. مانند بسیاری از آدمها که قرار نبود خیلی از اتفاقهای زندگی را تجربه کنند. اما مرگ و زندگی، پیری و جوانی و عشق و تنهایی دو روی یک سکه‌اند. تضادهایی که در زندگیبیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی